Sikkerhets-vurdering

Sikkerhetsvurdering av kundens bygg og eksisterende installasjon

Lurer du på om ditt bygg er tilfredsstillende sikret i.h.h.t dagens krav? Lukker branndører seg når de skal, slik at spredning av en evt. brann forsinkes? Er rømningsveier tilgjengelige og er bygget sikret mot innbrudd i.h.h.t. forsikringsselskapenes krav? Her tilbyr vi konsulenthjelp til å vurdere og eventuelt kunne komme med forslag til utbedringer.

Kontakt
IBL ansatte som jobber

Kontaktskjema

Påkrevde felter er merket med *