Tjenester

Låsesmed

Våre erfarne låsesmeder stiller opp dersom det oppstår akutte problemer med kundenes låsesystemer, som kan forårsakes av slitasje, hærverk, endringer i dører, kortslutninger eller andre uforutsette hendelser. Du får også hjelp med å bytte sylinder eller lås ved bytte av bolig, eller om du skulle være uheldig å miste nøkkelen din.

Dette bistår vi med både for privatmarkedet og bedriftsmarkedet.

På nye bygg monterer de alt av låser og beslag, på og rundt dørene.

Kontakt
Ansatt ved IBL som jobber
Montering av dørlåssytem

Sikkerhets-tekniker

Våre sikkerhetsteknikere er i tillegg til låsesmeder også eksperter på det meste av elektroniske låser. Dette betyr at de monterer og kobler sammen produktene vi leverer. De bistår også med døråpning dersom låsen er ødelagt.

Dette gjør at vi tilbyr all vår kompetanse inhouse, og gjør Ingeborg Beslag & Låssystemer til et komplett sikkerhetsanlegg.

Kontakt

Prosjektering

Å planlegge og prosjektere en leveranse av låser, beslag, adgangskontroll, ITV og styringssystemer, er en veldig viktig del av våre leveranser.

Det finnes en jungel av ulike produkter og løsninger i ulike prisklasser. Vi tilbyr befaringer og møter med kundene våre for å kunne skreddersy den løsningen som er best for hver enkelt kunde.

Valg av riktig løsning er viktig for å sikre verdier, men også liv og helse. Våre sikkerhetskonsulenter har høy kompetanse og er oppdaterte på alle forskrifter og lovkrav i vår bransje. Det gjør at vi kan hjelpe våre kunder å velge de beste løsningene for dem, som også ivaretar bygningsforskrifter og lovkrav.

Vi fungerer som rådgiver for våre kunder. Vi har ofte oppdraget for entreprenør med å koordinere vår leveranse med tilstøtende fag. Ved å være tidlig nok ute med dette, sørger vi for at dørene leveres forberedt for riktig utstyr og at elektro leverer strøm der det trengs.

Vi prosjekterer, leverer og monterer alt av lås og beslag for våre kunder. Et eksempel på et av våre store prosjekter har vært Jessheim Storsenter, hvor vi har stått for hele løpet fra prosjektering til montering på store deler av senteret.

Kontakt
IBL ansatte som jobber
Ansatt ved IBL

Teknisk support

Ingeborg Beslag & Låssystemer tilbyr datahjelp på avtalekundenes adgangskontroll, alarm, ITV og styringssystemer. På avstand kan vi ofte løse enkelte oppgaver for kundene og spare dem for reiseutgifter.

Vi bistår blant annet med:
  • Feilsøking/oppretting
  • Legge inn nye adgangsbrikker
  • Programmere digitale nøkler
  • Opplæring
Kontakt

Avtaler

Vedlikeholdsavtale tilpasset kundens bygg og behov

Vår vedlikeholdsavtale sikrer sikker drift av dørmiljø i et bygg og forebygger akutte behov for låsesmed på ugunstige tidspunkt. Ved å ha regelmessig service og vedlikeholde levert utstyr, forebygger vi slitasje, unødvendige og dyre utskiftninger, forlenger levetiden på systemet, forhindrer brå og uønskede feil på dørmiljø og opprettholder sikkerheten.

Service-/rammeavtaler

Vi tilbyr service-/rammeavtaler, som sikrer kunden høy prioritet, samt gode betingelser.

Teknisk fjernsupportavtale

Forbeholdt våre avtalekunder.

Vi tilbyr datahjelp på avtalekundenes adgangskontroll, alarm, ITV og styringssystemer. På avstand kan vi ofte løse enkelte oppgaver for kundene og spare dem for reiseutgifter.

Kontakt
Holder hender etter enig om avtale
Montering av automatisk døråpner

Årskontroller

I en årskontroll hjelper vi vår kunde å ivareta myndighetenes krav til regelmessig kontroll av brann- og rømningsdører, og/eller krav for å opprettholde FG-godkjenning av alarmanlegg.

Kontakt

Fjern-administrering

Fjernadministrering av adgangs- og alarmsystemer.
For kunder som ikke selv ønsker å være administrator av anlegget sitt.

Drifting av adgangs- og alarmsystemer, kan være tidkrevende og en ekstra oppgave på toppen av andre. Det krever også opplæring og er en tjeneste flere og flere av våre kunder ønsker å kjøpe av oss. Det kan være alt ifra å endre adgangsrettigheter, til å programmere en ny adgangsbrikke.

Kontakt
Kontormedarbeider på IBL
Ansatte ved IBL som jobber

Sikkerhets-vurdering

Sikkerhetsvurdering av kundens bygg og eksisterende installasjon

Lurer du på om ditt bygg er tilfredsstillende sikret i.h.h.t dagens krav? Lukker branndører seg når de skal, slik at spredning av en evt. brann forsinkes? Er rømningsveier tilgjengelige og er bygget sikret mot innbrudd i.h.h.t. forsikringsselskapenes krav? Her tilbyr vi konsulenthjelp til å vurdere og eventuelt kunne komme med forslag til utbedringer.

Kontakt

Konsulent-tjenester

F.eks. koordinering mot leverandører i tilstøtende fag

Vi stiller opp på befaringer og hjelper til med utarbeidelse av løsningsforslag til ulike bygg. Når vi engasjeres på et tidlig nok tidspunkt, kan vi tilby komplett prosjektering av hele bygget med alt som trengs av låser, beslag, dørautomatikk, adgangskontroll, alarm, ITV, styringssystemer og helt ned til dispenserutstyr til toaletter.

Vi har ofte oppdraget for næringskunder med å koordinere vår leveranse med tilstøtende fag. Slik sørger vi for at dørene leveres forberedt til riktig utstyr og at elektro leverer strøm der det trengs.

Ved godt samarbeide og koordinering mot entreprenør/byggkonsulenter og byggherre, ser vi ofte at våre konsulenttjenester bidrar til gode, riktige og effektive løsninger. Det bidrar også til bedre framdrift og mindre stopp i prosjektene.

På eksisterende bygg med ønske om oppgradering av sikkerheten, kan det i tillegg være behov for konsulenthjelp på andre områder. Opplæring av brukere og koordinering av utlevering av adgangsbrikker eller nøkler, kan være andre oppgaver. Typiske kunder her er borettslag eller næringskunder.

Kontakt
adgangskontroll
Ansatt ved IBL som snakker i telefonen

Fjernsupport

Vi tilbyr fjernsupport via Teamviewer.

Teamviewer