Konsulent-tjenester

F.eks. koordinering mot leverandører i tilstøtende fag

Vi stiller opp på befaringer og hjelper til med utarbeidelse av løsningsforslag til ulike bygg. Når vi engasjeres på et tidlig nok tidspunkt, kan vi tilby komplett prosjektering av hele bygget med alt som trengs av låser, beslag, dørautomatikk, adgangskontroll, alarm, ITV, styringssystemer og helt ned til dispenserutstyr til toaletter.

Vi har ofte oppdraget for næringskunder med å koordinere vår leveranse med tilstøtende fag. Slik sørger vi for at dørene leveres forberedt til riktig utstyr og at elektro leverer strøm der det trengs.

Ved godt samarbeide og koordinering mot entreprenør/byggkonsulenter og byggherre, ser vi ofte at våre konsulenttjenester bidrar til gode, riktige og effektive løsninger. Det bidrar også til bedre framdrift og mindre stopp i prosjektene.

På eksisterende bygg med ønske om oppgradering av sikkerheten, kan det i tillegg være behov for konsulenthjelp på andre områder. Opplæring av brukere og koordinering av utlevering av adgangsbrikker eller nøkler, kan være andre oppgaver. Typiske kunder her er borettslag eller næringskunder.

Kontakt
Kontormedarbeider på IBL

Kontaktskjema

Påkrevde felter er merket med *